Het Arubahuis

Het Arubahuis is de site van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba. De Gevolmachtigde Minister heeft de algemene leiding en wordt daarin ondersteund door een directeur en diverse hoofden van afdelingen. Het Arubahuis behartigt de belangen van Aruba in Nederland en verleent steun en bijstand aan Arubanen in Nederland. Daarnaast is Het Arubahuis verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van Aruba bij de Europese Unie. Als vertegenwoordiger van Aruba in Nederland ondersteunt Het Arubahuis culturele activiteiten van Arubaanse organisaties om het cultureel erfgoed in Nederland levend te houden.

R.J. Schimmelpennincklaan 1, 2517 JN Den Haag
T 070 - 356 62 00
F 070 - 345 14 46
E info@arubahuis.nl
W www.arubahuis.nl